Zagorska kreditna unija
Mail
Početna stranica

 

Za naše članove smo pripremili:

  • Brzu i jednostavnu realizaciju
  • Bez brige o promjeni kamatne stope - FIKSNA kamatna stopa za cijelo razdoblje trajanja kredita
  • Mogućnost odobravanja kredita bez jamaca
  • Rok otplate do 10 godina

 

VRSTE KREDITA I KAMATNE STOPE NA KREDITE

1. Kratkoročni krediti Aktivna kamatna stopa 6 % god.
Efektivna kamatna stopa do 8,75 % god.
2. Dugoročni krediti - do 5 godina Aktivna kamatna stopa 7 % god.
Efektivna kamatna stopa do 8,74 % god.
3. Dugoročni krediti - do 10 godina Aktivna kamatna stopa 7,7 % god.
Efektivna kamatna stopa do 8,82 % god.
4. Lombardni krediti Kamatna stopa je 3 indeksna poena viša od kamatne stope na depozit

Kamatne stope utvrđene su Odlukom o kamatnim stopama.
Kamatne stope iskazane su na godišnjem nivou.
Krediti se ugovaraju u kunama ili uz primjenu valutne klauzule.

Krediti se odobravaju kreditno sposobnim građanima, obrtnicima i poljoprivrednicima.

 

 

S poštovanjem!

 

 

                                                              Član Uprave:

                                                             Kristina Tkalčević, dipl.oec.

 

 

 

 

 

 

Krediti - pozajmice | Štednja | Mjenjačnica | Ostale usluge | Dokumentacija | O nama | Kontakt

Copyright © ZAGORSKA KREDITNA UNIJA - 2012 - Ksavera Šandora Đalskog 4 - 49210 - Zabok - Tel: ++385 (0) 49 587 300 | Design: Rinel